Thứ năm, 23/05/2024 - Hotline: (84-8) 3829 9632

Tin cổ đông

fafim_1

Báo cáo tài chính năm 2012

Mục lục Trang bìa 1 Trang bìa 2 Trang 1 Trang 2 Trang 3 Trang 4 Trang 5 Trang 6 Trang 7 Trang 8 Trang 9 Trang 10 Trang 11  Trang 12 Trang 13 Trang 14 Trang ...

Thông báo Đại Hội Cổ Đông Thường Niên năm 2013

File đính kèm CÔNG TY CỔ PHẦN FAFIM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Số 6 Thái Văn Lung, Phường Bến Nghé, Quận 1, TPHCM Tel: (84-8) 3829 ...

fafim

Biên Bản Kiểm Phiếu 299 Ngày 20/08/2012 và Nghị Quyết Ngày 20/08/2012

Biên bản Kiểm Phiếu số 299 Ngày 20/08/2012 Nghị Quyết số 307 Ngày 20/08/2012

fafim

Biên Bản và Nghị Quyết Đại Hội Cổ Đông Thường Niên Năm 2012

Biên bản Đại Hội Cổ Đông Thường Niên Năm 2012 Nghị quyết Đại Hội Cổ Đông Thường Niên Năm 2012

fafim_1

Tài Liệu Đại Hội Cổ Đông Thường Niên Năm 2012

Thư Mời Họp Đại Hội Cổ Đông Đăng Ký Tham Dự Mẫu Giấy Ủy Quyền Tham Dự Đại Hội Cổ Đông Thường Niên Năm 2012 Chương Trình Đại Hội Mẫu Biểu: Thể Lệ Làm ...