Thứ năm, 23/05/2024 - Hotline: (84-8) 3829 9632

Tin cổ đông

fafim_1

Báo cáo tài chính năm 2012

Mục lục Trang bìa 1 Trang bìa 2 Trang 1 Trang 2 Trang 3 Trang 4 Trang 5 Trang 6 Trang 7

fafim

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần FaFim Thành Phố Hồ Chí Minh xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về ngày tổ chức Đại hội cổ đông thường niên ...

Thông báo Đại Hội Cổ Đông Thường Niên năm 2013

Thông báo Đại Hội Cổ Đông Thường Niên năm 2013

fafim

Biên Bản Kiểm Phiếu 299 Ngày 20/08/2012 và Nghị Quyết Ngày 20/08/2012

Biên bản Kiểm Phiếu 299 Ngày 20/08/2012 Nghị Quyết Thông Qua Ngày 20/08/2012

Biên Bản Kiểm Phiếu 299 Ngày 20/08/2012

/vnt_upload/File/FF_Bien_ban_kiem_phieu_299__20_8.doc