Thứ năm, 23/05/2024 - Hotline: (84-8) 3829 9632

Khách sạn fafim

Khách sạn fafim

Ngành nghề kinh doanh: Hoạt động phát hành phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hinh (chi tiết: xuất nhập khẩu phim, phát hành phimm, dịch vụ hợp tác làm phim); hoạt động chiếu phim(chi tiết: chiếu phim có thu tiền); Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (chi tiết: Kinh doanh bất động sản); dịch vụ lưu trú ngắn ngày(chi tiết: kinh doanh khách sạn phải đạt tiêu chuẩn hàng sao và không hoạt động tại trụ sở); Quảng cáo(chi tiết: dịch vụ quảng cáo thương mại); Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động(chi tiết: kinh doanh dịch vụ ăn uống, café, giải khát); Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình( chi tiết: mua bán sách và văn hóa phẩm )

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (chi tiết: Kinh doanh bất động sản); dịch vụ lưu trú ngắn ngày(chi tiết: kinh doanh khách sạn phải đạt tiêu chuẩn hàng sao và không hoạt động tại trụ sở); Quảng cáo(chi tiết: dịch vụ quảng cáo thương mại); Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động(chi tiết: kinh doanh dịch vụ ăn uống, café, giải khát); Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (chi tiết: Kinh doanh bất động sản); dịch vụ lưu trú ngắn ngày(chi tiết: kinh doanh khách sạn phải đạt tiêu chuẩn hàng sao và không hoạt động tại trụ sở); Quảng cáo(chi tiết: dịch vụ quảng cáo thương mại); Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động(chi tiết: kinh doanh dịch vụ ăn uống, café, giải khát); Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình ...