Thứ tư, 24/07/2024 - Hotline: (84-8) 3829 9632

Lịch Sử Hình Thành Và Phát Triển

-   Năm 1976: Chi nhánh Phát Hành Phim trực thuộc Quốc Doanh Phát Hành Phim và Chiếu Bóng Trung Ương được thành lập theo quyết định số 28-VHQĐ ngày 28/02/1976 của Bộ Trưởng Bộ Văn Hóa.

-   Năm 1989: Chi nhánh Phát Hành Phim được chuyển thành Công ty Xuất Nhập Khẩu – Phát Hành Phim và Video TW2 trực thuộc Liên Hiệp Điện Ảnh Việt Nam theo quyết đinh số 396/VH-QĐ ngày 03/04/1989 của Bộ Trưởng Bộ Văn Hóa.

-   Năm 1992: Công ty Xuất Nhập Khẩu – Phát Hành Phim và Video TW2 đổi tên thành Công ty Xuất Nhập Khẩu và Phát Hành Phim Việt Nam tại Tp.Hồ Chí Minh - tên viết tắt: Fafim Việt Nam tại Tp.Hồ Chí Minh, trực thuộc Fafim Việt Nam, theo quyết định số 594/TC-QĐ ngày 12/05/1992 của Bộ Trưởng Bộ Văn Hóa Thông Tin và Thể Thao.

-   Năm 2009: Công ty Xuất Nhập Khẩu và Phát Hành Phim Việt Nam tại Tp.Hồ Chí Minh đổi tên thành Chi Nhánh Công ty Xuất Nhập Khẩu và Phát Hành Phim Việt Nam tại Tp.Hồ Chí Minh, tên viết tắt: Fafim Việt Nam tại Tp.Hồ Chí Minh theo quyết định số 05/QĐ-FFVN ngày 18/02/2009 của Giám đốc Công ty Xuất Nhập Khẩu và Phát Hành Phim Việt Nam.

-   Năm 2010: Chi Nhánh Công ty Xuất Nhập Khẩu và Phát Hành Phim Việt Nam tại Tp.Hồ Chí Minh đổi tên thành Chi nhánh Công ty TNHH MTV Xuất Nhập Khẩu và Phát Hành Phim Việt Nam - tên viết tắt: Fafim Việt Nam tại Tp.Hồ Chí Minh theo Quyết định số 38/QĐ-FF ngày 01/06/2010 của Chủ Tịch Hội Đồng Thành Viên, kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV XNK và Phát Hành Phim Việt Nam.

-   Năm 2011: Chi nhánh Công ty TNHH MTV XNK và Phát Hành Phim Việt Nam (Fafim Việt Nam Tại Thành Phố Hồ Chí Minh) chuyển đổi thành Công ty Cổ Phần Fafim Thành Phố Hồ Chí Minh – tên viết tắt FAFIM HCMC theo quyết định số 517/QĐ-BVHTTDL ngày 18/02/2011 của Bộ Trưởng Bộ Văn Hóa Thể Thao và Du Lịch và giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần, mã số 0310861104 cấp ngày 18/05/2011.