Thứ ba, 30/05/2023 - Hotline: (84-8) 3829 9632

Cơ Cấu Vốn Điều Lệ

Cơ cấu vốn điều lệ:

+ Nhà nước:                 30%

+ Các cổ đông khác:    70%