Thứ ba, 30/05/2023 - Hotline: (84-8) 3829 9632

Sản xuất – phát hành phim Việt Nam

Đối với mảng “sản xuất phim truyện Việt Nam”, công ty đã hợp tác sản xuất được các phim nhựa sau: ĐIỆN BIÊN PHỦ, ĐÔNG DƯƠNG (các phim này công ty đã hợp tác với Pháp), XƯƠNG RỒNG ĐEN, TRÀ HOA NỮ…

Chưa có phim nào