Thứ hai, 27/03/2023 - Hotline: (84-8) 3829 9632

Đặt vé

Chọn lịch chiếu Chọn vé Chọn ghế Cung cấp thông tin và xác nhận Nhận phiếu đặt vé
No update showtimes