Thứ sáu, 05/06/2020 - Hotline: (84-8) 3829 9632

Phim Hồng Kông

Đứa Con Hiếu Thảo
Directed by : Dương Khắc
Stars : Nghiêm Mẫn Cầu, Trần Cẩn, Hứa Á Quân, Vu Hòa Vĩ
Genre : Tâm Lý Xã Hội
Running time : 36 tập
Release Date : 2006
Xem Trailer