Thông báo về việc thay đổi tên công ty, tên viết tắt, chức danh người Đại diện Pháp Luật và mẫu con dấu mới của Công ty cổ phần Fafim HCM

Thứ ba, 23/02/2016, 16:51 GMT+7

thông báo

Kính gửi: Quý cơ quan, đơn vị Quý đối tác, khách hàng của Công ty.

Công ty cổ phần Fafim Thành Phố Hồ Chí Minh xin thông báo về việc thay đổi tên công ty, tên viết tắt, chức danh người Đại diện Pháp Luật và mẫu con dấu mới của Công ty cổ phần Fafim HCM như sau :

 

 


Người viết : admin


Copyright © 2011 Công Ty Cổ Phần Fafim Thành Phố Hồ Chí Minh