Thứ tư, 29/11/2023 - Hotline: (84-8) 3829 9632

Phim Hồng Kông

Vô gian đạo
Xem Trailer

Tóm tắt nội dung:

Đại ca xã hội đen Hán Thẩm cử Lưu Kiến Minh vào trong đội cảnh sát làm tay trong. Đồng thời bên cảnh sát vì muốn có những chứng cớ hữu hiệu để đánh đánh bại Hán Thẩm đã cử Trần Vĩnh Nhân làm tay trong dưới trướng  y. Hai nhân vật ấy ngay từ đầu đã không có sự chọn lựa cho con đường tương lai của mình. Cả 4 người họ càng ngày càng tiến sâu vào con đường không có lối thoát. Một kẻ thì muốn nói cho cả thế giới rằng bản thân là một người cảnh sát. "Tôi muốn làm một cảnh sát tốt." Một người thì muốn thay đổi cuộc đời, muốn hoàn lương "Tôi muốn làm người tốt, hãy cho tôi cơ hội."