Thứ tư, 29/11/2023 - Hotline: (84-8) 3829 9632

Phim Hồng Kông

Cẩm y vệ
Xem Trailer

 Tóm tắt nội dung:

nhận lệnh giết Triệu Thẩm Ngôn vì tội tạo phản, nhưng bất ngờ phát hiện Triệu Thẩm Ngôn là người cất giữ ngọc tỷ truyền ngôi của tiên hoàng, và kẻ âm mưu tạo phản là Khánh Thân Vương và thái giám Giả Tinh Trung. Giả Tinh Trung khống chế toàn bộ cẩm y vệ và ra lệnh truy sát Thanh Long.